publikuj / krok 3 z 4

Wypełnij oświadczenie.

Imię i nazwisko osoby publikującej:*

Dokładny adres zamieszkania autora publikacji:*

Adres e-mail:*

Telefon:*

Tytuły materiału przeznaczonego do publikacji:*

Dodatkowi współautorzy:

Zgłaszam chęć otrzymania zaświadczenia o publikacji (zgodnie z zasadami ujętymi w regulaminie).